PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 5600
  • Długość działki: 75
  • Szerokość działki: 75
  • Typ działki: handlowo-usługowa
  • Droga dojazdowa: asfaltowa/betonowa
  • Forma własności: własność
  • Gaz: możliwość podłączenia
  • Woda: miejskie
  • Kanalizacja: miejska
OPIS

Narożna usługowa przy Patriotów koło K&M Delikates

Patriotów 185, działki 5i6, Koło Delikatesów K&M oraz McDonald

Wyciąg z MPZP z podstawowymi ważnymi parametrami
Przeznaczenie terenu:
-teren zabudowy usługowej na działkach leśnych,
a ponadto
-dopuszcza się lokalizowanie usług zdrowia z wyłączeniem szpitali;

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
-maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej 0,3,
-maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej25%,
-maksymalna wysokość budynków, ilość kondygnacji 11m, nie więcej niż 2,5 kondygnacji,
-maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących – 5m,
-minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej –50%,
-maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 30 m,
-minimalna wielkość działki budowlanej – 1500 m2
,-minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 22 m,
-maksymalna szerokość frontu działki budowlanej – 75 m,
-geometria i pokrycie dachu – wg par. 11 ust. 2,
-ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 pkt 2 i ust 2,
-linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
-pierzeje eksponowane lub usługowe zgodnie z rysunkiem planu
-główne wejścia do projektowanych budynków usługowych wg par. 5 ust. 6;

Zasady obsługi terenu - komunikacja:
-obsługa komunikacyjna od strony ulic:1KDG Patriotów, 55KDD Rozkosznej,
-wskaźniki miejsc parkingowych – opisane do wglądu w planie
nr. oferty: 2363 data dodania: 26.01.2024 r. data aktualizacji: 26.01.2024 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
DOROTA TYZO
ZADAJ PYTANIE

Administratorem danych jest Dorota Tyzo Nieruchomości.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorota Tyzo Nieruchomości wyłącznie w celach zaproponowania ofert nieruchomości"